Konrad Gutowski - Biuro Mediatora Szczecin

- Oferta -

Moje usługi mają charakter kompleksowy. Mediację prowadzę od podstaw, z
poszanowaniem praw każdej ze stron. Chętnie odpowiem na pytania.

Instytucje
i firmy

Firmy

Mediacja na potrzeby firm i instytucji publicznych obejmuje:

 - Rozwiązywanie sporów wewnątrz organizacji.

 Wewnątrz organizacyjne spory mogą dotyczyć konfliktów pomiędzy członkami stowarzyszeń oraz konfliktów pomiędzy indywidualnymi pracownikami. W konfliktach wewnątrz organizacji nikt nie jest wolny od sympatii do którejś ze stron sporu, a gdy spróbuje być bezstronny propozycje podniesione podczas mediacji mogą rzutować na przyszłe relacje zawodowe.

- Mediacje pomiędzy klientami organizacji.

 Taka mediacja ma służyć temu aby zniknęły przeszkody dla obrotu gospodarczego lub procedury administracyjnej albo cywilnej. Dotyczy to zwłaszcza sporów o nieruchomości, rzeczy niematerialne (np. prawa własności intelektualnej) lub wierzytelności.

W przypadku procedury administracyjnej załatwienie sprawy w drodze mediacji może przyspieszyć tok postępowania administracyjnego co wpłynie na szybsze wydanie decyzji.

- Mediacje gdzie organizacja jest stroną konfliktu.

 Zdecydowanie się na mediację w przedsiębiorstwie jest podyktowane rachunkiem ekonomicznym i trudnościami w dochodzeniu roszczeń w sporach sądowych. Mediacja może być o wiele tańszą i szybszą alternatywą która pozwoli rozwiązać problem w ciągu kilku spotkań. Jedyne co będzie wymagane to wola stron do rozmowy.

Aby taka mediacja miała szansę powodzenia, strony powinny udostępnić mediatorowi dokumenty związane ze sprawą, oraz reprezentanci firmy powinni mieć pełnomocnictwa do zawarcia ugody.

 

Copyright by: Biuro Konsultacyjno - Mediacyjne Konrad Gutowski 2014 r. Pozycjonowanie

Realizacja: G2 TEAM