Konrad Gutowski - Biuro Mediatora Szczecin

- Oferta -

Moje usługi mają charakter kompleksowy. Mediację prowadzę od podstaw, z
poszanowaniem praw każdej ze stron. Chętnie odpowiem na pytania.

Porównanie
kosztów

sprawymajatkowe

I. Rozwód:

Proces:
600 zł – wpis sądowy
17 zł – opłata za pełnomocnictwo
360-3.000 zł – wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego
1.000-2.000 zł – ewentualne koszty opini sądowych, wywiadu kuratora itp.

średni czas trwania: nie mniej niż 6 miesięcy do 2 lat

Mediacja:
600 zł - wpis sądowy – ale z chwilą polubownego zakończenia sporu sąd zwraca połowę wpisu – 300 zł
800 zł – wynagrodzenie mediatora

średni czas trwania: w zależności od skomplikowania sprawy od 1 tygodnia do miesiąca

II. Podział majątku

Proces:
1000 zł wpis stały za rozpatrzenie podziału majątku
17 zł – pełnomocnictwo
360-7.200 zł – wynagrodzenie pełnomocnicka (zależy od wartości sporu)
1000 – 10.000 – opinie biegłych, rzeczoznawców itp.

Mediacja:
1000 zł – wpis stały za rozpatrzenie podziału majątku, w przypadku polubownego zakończenia sporu sąd zwraca połowę wpisu – 500 zł
1300 zł – wynagrodzenie mediatora

III. Sprawy majątkowe

Proces:
Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu nie mniej niż 30 zł nie więcj niż 100 000 zł
17 zł opłata od pełnomocnictwa
od 60 zł do 9000 zł – wynagrodzenie pełnomocnika
300-2000 zł – opinie biegłych, eskpertyzy itd.

Mediacja
600 zł – wynagrodzenie mediatora
50 zł – opłata za zaakceptowanie ugody przed sądem (zawezwanie do próby ugodowej)

Copyright by: Biuro Konsultacyjno - Mediacyjne Konrad Gutowski 2014 r. Pozycjonowanie

Realizacja: G2 TEAM