Konrad Gutowski - Biuro Mediatora Szczecin

- Oferta -

Moje usługi mają charakter kompleksowy. Mediację prowadzę od podstaw, z
poszanowaniem praw każdej ze stron. Chętnie odpowiem na pytania.

Prawo
autorskie

sprawymajatkowe

Spory z zakresu prawa autorskiego dotyczyć mogą praw do utworów, przez które ustawa rozumie w szczególności utwory muzyczne, audiowizualne, multimedialne, programy komputerowe, teksty, dzieła sztuki.

“Mediacja w tego typu sprawach ma zazwyczaj charakter ekonomiczny.”

Mediacja w tego typu sprawach ma zazwyczaj charakter ekonomiczny. Strony mogą rozwiązać spór polubownie bez potrzeby kosztownego procesu sądowego. Zapewniam Państwu fachową pomoc w postaci wiedzy z zakresu Prawa Własności Intelektualnej.

W przypadku zawarcia ugody, oprócz stworzenia ugody, oferuję Państwu możliwość przeredagowania istniejącej licencji lub stworzenie nowej która będzie odpowiadała Państwa oczekiwaniom.

Copyright by: Biuro Konsultacyjno - Mediacyjne Konrad Gutowski 2014 r. Pozycjonowanie

Realizacja: G2 TEAM