Konrad Gutowski - Biuro Mediatora Szczecin

- Oferta -

Moje usługi mają charakter kompleksowy. Mediację prowadzę od podstaw, z
poszanowaniem praw każdej ze stron. Chętnie odpowiem na pytania.

Sprawy o charakterze
majątkowym

sprawymajatkowe

Mediacja w sporach o przedmioty praw własności przemysłowej, może dotyczyć patentów, wzorów użytkowych, znaków towarowych lub wzorów przemysłowych.

“Usługa ta jest dedykowana wszystkim którzy chcą spróbować polubownie zakończyć spór na tej płaszczyźnie. ”

Ufam że dzięki odpowiedniemu wykształceniu, ukończonym studiom podyplomowym na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu Prawa Własności intelektualnej będę w stanie poprowadzić Państwa spór w sposób fachowy i udzielając wszystkich niezbędnych informacji.

Mediacja w tego typu sprawach ma przeważnie charakter czysto ekonomiczny, chodzi o przedstawienie swoich racji, udowodnienie że rzeczywiście mogło dojść do naruszenia prawa.

W przypadku zawarcia ugody, oprócz stworzenia ugody, oferuję Państwu możliwość przeredagowania istniejącej licencji lub stworzenie nowej która będzie odpowiadała Państwa oczekiwaniom.

Copyright by: Biuro Konsultacyjno - Mediacyjne Konrad Gutowski 2014 r. Pozycjonowanie

Realizacja: G2 TEAM