Konrad Gutowski - Biuro Mediatora Szczecin

- Oferta -

Moje usługi mają charakter kompleksowy. Mediację prowadzę od podstaw, z
poszanowaniem praw każdej ze stron. Chętnie odpowiem na pytania.

Sprawy o charakterze
majątkowym

sprawymajatkowe

“Mediacja może być efektywnym sposobem aby zakończyć szybko spór dotyczący rzeczy, praw, wierzytelności.”

Zaletą rozwiązania sporu przez mediację jest możliwość samodzielnego ustalenia wartości sporu (w przypadku procesu sądowego będzie brana pod uwagę tylko wartość ekonomiczna, która może się różnić w zależności od opinii biegłego i aktualnej sytuacji na rynku).

Istnieje możliwość aby w trakcie mediacji zasięgnąć opinii rzeczoznawcy lub ustalić samodzielnie wartość przedmiotu sporu. Priorytetem jest przede wszystkim satysfakcja obu stron.

Przy formułowaniu ugody strony mogą samodzielnie ukształtować sposób rozwiązania sporu, w przypadku wierzytelności może to być elastyczny program spłaty zadłużenia, w przypadku podziału nieruchomości lub sporów dotyczących rzeczy ruchomych – sposób korzystania przy współwłasności, lub sposób spłaty domu, mieszkania, samochodu lub innych rzeczy.

Copyright by: Biuro Konsultacyjno - Mediacyjne Konrad Gutowski 2014 r. Pozycjonowanie

Realizacja: G2 TEAM