Konrad Gutowski - Biuro Mediatora Szczecin

- Oferta -

Moje usługi mają charakter kompleksowy. Mediację prowadzę od podstaw, z
poszanowaniem praw każdej ze stron. Chętnie odpowiem na pytania.

Dobra osobiste
prawo do wizerunku

sprawymajatkowe

Spory o dobra osobiste należą do bardzo abstrakcyjnej materii, stanowisko doktryny prawa wskazuje że konstrukcja tego rodzaju dóbr odnosi się do wartości moralnych, więc dużo zależy od odczuć stron i ich stosunku do naruszenia ich dóbr.

Katalog dóbr osobistych ma charakter otwarty należą do nich w szczególności:

zdrowie, wolność, cześć, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, nietykalność, prawo do prywatności, prawo do pozostawienia w spokoju, prawo do wolności od strachu

Proces sądowy nie jest łatwą drogą do naprawienia szkód, naruszenie dóbr osobistych jest bardzo trudne do wyceny, bierze się pod uwagę stopień szkody, intencje sprawcy tzn. czy działał w dobrej czy złej wierze. Jeżeli sąd uzna że wycena szkody jest zbyt duża może oddalić pozew.

“Mediacja w sporach o dobra osobiste ma największe szanse powodzenia gdy strony znajdą wspólną płaszczyznę do porozumienia, pójście do sądu często oznacza eskalację konfliktu która może być nie na rękę żadnej ze strony w tym wypadku rozmowa pod okiem wyszkolonego mediatora, pomoże Państwu w zakończeniu konfliktu.”

Copyright by: Biuro Konsultacyjno - Mediacyjne Konrad Gutowski 2014 r. Pozycjonowanie

Realizacja: G2 TEAM