Konrad Gutowski - Biuro Mediatora Szczecin

- Oferta -

Moje usługi mają charakter kompleksowy. Mediację prowadzę od podstaw, z
poszanowaniem praw każdej ze stron. Chętnie odpowiem na pytania.

Sprawy o charakterze
spadkowym

sprawymajatkowe

Kwestia spadku wśród potencjalnych spadkobierców zawsze wywołuje silne emocje, w przypadku podjęcia mediacji, strony muszą mieć możliwość wytłumaczenia innym swoich racji i interesów oraz co ważniejsze przedstawienia swoich opinii na temat całej sytuacji wynikającej ze śmierci spadkodawcy oraz relacji ze spadkobiercą.

“Gdy zostaną zidentyfikowane wszystkie postulaty stron dotyczącego majątku można przejść do negocjowania podziału, względnie sprzedaży rzeczy wchodzących w skład masy spadkowej żeby zaspokoić żądania pieniężne lub sposób w spół korzystania z rzeczy.”

Ugoda może mieć charakter wielostronny, lub można stworzyć szereg ugód pomiędzy każą ze stron. Niezależnie od wybranej ścieżki, mediacja w tych sprawach przynosi nie tylko szybkie załatwienie spraw majątkowych ale też spokój ducha i poprawia relacje rodzinne.

Copyright by: Biuro Konsultacyjno - Mediacyjne Konrad Gutowski 2014 r. Pozycjonowanie

Realizacja: G2 TEAM