Konrad Gutowski - Biuro Mediatora Szczecin

- Materiały -

Zapraszam do przeglądania pomocnych materiałów z zakresu mediacji. Udostępnamiy
turaj również dokumenty i umowy potrzebne do rozpoczęcia mediacji.

Materiały
dokumenty, poradniki

Mediacje – podstawowe informacje

Mediacje – podstawowe informacje

Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów.”Spory można i warto rozwiązywać bez udziału sądu. Każdy może znaleźć się w sytuacji jakiegoś sporu. Nie zawsze wymaga to angażowania sądu. W każdej sytuacji można rozważyć skorzystanie z alternatywnych sposobów rozwiązania sporów, takich jak mediacja czy arbitraż.

Taką możliwość daje polski ustawodawca, który wprowadził przepisy prawne dające podstawę do pojednawczego działania poza sądem i pełną akceptację wyników takich postępowań przez Państwo”

Informator na temat mediacji

Copyright by: Biuro Konsultacyjno - Mediacyjne Konrad Gutowski 2014 r. Pozycjonowanie

Realizacja: G2 TEAM